གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་མཛད་སྒོར་བཅར་བ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ཟླ་༨ཚེས་༢༩ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༡༦ པའི་དབུ་འཛུགས་མཛད་སྒོ་དང་ཟླ་༩ཚེས་༣ཉིན་མཇུག་བསྡོམས་ཉིན་གྱི་གཞོན་ནུའི་དབུས་རྒྱུན་གསར་པར་འཚམས་འདྲིའི་མཇལ་དར་ཕུལ་བར་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་དབུས་རྒྱུན་བཞིས་ཆེད་བཅར་ཞུས།